Karbondioksit Salınımı 2018 Yılında Korkutucu Boyutlara Ulaştı

Küresel karbondioksit salınımı oranı, Birleşmiş Milletler gibi uluslararası gruplar ve küresel iklim bilimciler tarafından geri çekilmesi gerektiğine dönük acil çağrılar yapılmasına rağmen 2018’de rekor seviyeye ulaşması beklentisiyle karşı karşıya.

2018 yılında 2017’ye göre fosil yakıt kullanımı ile birlikte dünya genelinde % 2,7 daha fazla karbondioksit salınımı öngörülmektedir. Geçtiğimiz yıl bu emisyonlar 9.9 gigaton karbondioksit salınımı ile sonuçlanmıştı. Earth System Science Data sonuçları 5 Aralık’ta yayımlanmış, Küresel Karbon Bütçesinde sunuldu. 2014’ten 2016’ya kadar olan durgunluğun ardından, 2018 yılı küresel ısınmaya neden olan emisyonların peş peşe artışının ikinci yılını işaret ediyor.

Haber Dördüncü Ulusal İklim Değerlendirmesi’nden geliyor. Bu oluşum, Amerika Birleşik Devletleri’nde karbondioksit salınımı için önemli ölçüde engellenmediği takdirde korkunç ekonomik, çevresel ve kamu sağlığı sonuçları ile karşı karşıya kalınanacağını söylüyor. Küresel Karbon Bütçesi, Amerika Birleşik Devletleri için kişi başına en yüksek karbon salınımı değerine sahip ülke olarak belirtiliyor. Bu verilere göre 2017 yılında kişi başına düşen karbon salınımı miktarı 4.4 metrik ton olarak belirtiliyor.

Amerika Birleşik Devletleri’nin daha önce hiç olmadığı kadar yenilenebilir enerji kullanmasına rağmen, toplam ABD fosil yakıt karbondioksit salınımı 2018 yılında yüzde 2,5 artışa sahip olduğu tahmin edilmektedir. Raporda, tüm yılın emisyonlarını tahmin etmek için Kasım ayı başı itibariyle elde edilen mevcut veriler kullanılmaktadır.

Karbondioksit salınımı için yıl ve ülkelere göre verilen oranlar. Grafik: C. LE QUÉRÉ ET AL/EARTH SYSTEM SCIENCE DATA 2018

Karbondioksit Salınımı Gittikçe Tırmanıyor

Çin ve Hindistan’ın son yıllardaki fosil yakıt kullanımından kaynaklanan karbondioksit emisyonu özellikle büyük artışlara neden oldu. 2018 yılında ise bu eğilim sürdürülüyor olarak gözüküyor. Ancak Amerika Birleşik Devletleri, diğer ülkeleri de geçerek, her yıl yayılan bu tür karbon miktarına göre sıralamanın başında yer almaya devam ediyor.

Hindistan 2018’de 2017’ye göre % 6.3’lük artış ile fosil yakıt CO2 emisyonlarındaki en büyük artışa sahip olacak. Bu, kısmen hızlı ekonomik büyümeden kaynaklanıyor. Ayrıca kırsal topluluklarda yaşayan insanlara elektrik sağlama çabaları da bu konuda büyük bir etkiye sahip gözüküyor. Hindistan’da kişi başına düşen emisyon ise hala küresel ortalamanın altında.

Öte yandan, Çin’in en büyük karbon salımı üreticisi olan bu sayı 2018’de yüzde 4,7 oranında artacaktır. Hem Hindistan hem de Çin kömürden bir enerji kaynağı olarak uzaklaşma girişimleri yapmaktadır. Buna karşılık, Avrupa Birliği yenilenebilir enerjiye yapılan önemli yatırımlar sayesinde emisyonlarını 2018’de yüzde 0,7 oranında azaltacaktır.

Haberin devamı için ikinci sayfaya geçiniz.

Yorum yazabilirsiniz