Sabun Nasıl Üretilir, Tarihi Nereye Dayanır

Esasında sabunun mikropları yok edecek bir özelliği yoktur. İnsan cildindeki ölmüş doku, kuruyan ter, türlerce bakteri, yağlı materyal ve partiküller vardır. Sabun fiziksel biçimde bunları ciltten alabilmektedir. Su ve yağ molekülleri ile bir karışım yapıldığında parçacıkların birbirini itmesi nedeniyle birbirlerine karışmazlar. Ayrıca özkütlelelerinin farklı olması da onları ayırmaktadır. Eğer elimizi yıkamak için sadece su kullanırsak cildimizdeki yağ molekülleri su içinde çözülemeyeceği için ciltimize yatmaktan başka bir işe yaramayacaktır. Bu temizliği sağlamazken sabunu bunu sağlamaktadır.

Sabun milattan öncesine dayanan bir tarihe sahiptir. Eti uygarlığı Anadolu’da milattan yaklaşık 2000 yıl önce yaktığı doğal atık külleri ile ellerini temizlemekteydiler. Sabun ise tarihte hep kolay ulaşılabilir ve az maliyetli maddelerden üretilmiştir. Romalılar bunun için kireç taşına ıslatmış ve yaş kireci ağaç külü ile karıştırarak kullanmışlardır. Ortaya çıkan hamur sıcak suda keçi yağı ile uzun süre kaynatılmıştır. Oluşan tabaka soğumaya bırakıldıktan sonra parçalara bölünerek sabun olarak kullanılmıştır.

Sabun Nasıl Uretilir?

Bütün sabunlar alkali -yani Romalıların kullandığı kireç- ile bir tür yağ karışımıdır. Bugün alkali olarak kostik soda kullanılırken, yağ yerine büyükbaş ya da küçükbaş hayvanlardan elde edilen ya da hurma, pamuk ve zeytinden üretilen bitkisel yağlar kullanılmaktadır. Yani ortaya çıkan karışım hem yağı hem de suyu sevmektedir. Karışım molekülleri bir yandan yağı bir yandan alakali olan suyu yakalamaktadır. Ellerimizi sabunladığımızda yağ ve partiküller ve bakteriler parçalanır. Sabun materyali bu maddeleri sarmalayarak suya katarlar ve belli bir basınca sahip suyla uzaklaştırır. Eller kurulandığı takdirde bakteri için üreme ortamı ortadan kalkar.

Bugün kimya sektöründeki gelişmeler beraberinde çeşitli sabunları getirmiştir. Bunlar katkı maddesi, renklendirici, koku maddeleri, antibakteriyel maddelerden oluşmaktadır. Şampuan, diş macunu, traş kremi ve diğer kozmetik ürünler ise sabunun değişik varyonslarıdır. Hammadelerden biri olan kostik soda, potasyumla değiştirilirse sıvı sabun eldesi oluşturulmuş olur.

Daha çok Kısa&Net bilgi için tıklayınız.

Yorum yazabilirsiniz